Речник стручних рачунарских израза

Превод најчешће коришћених енглеских речи у свакодневном говору

Увод

Српски језик пропада незаустављиво. То се дешава у свим областима језика: губитак речи и њихова замена енглеским, потпуно губљење икаквог нормативног акцента, губљење изворних израза, изворних граматичких облика.

Ово је посебно изражено у обласи информационих технологија, где су многи појмови иначе нови. За њих не постоји никакав пример у постојећим речима. С друге стране не постоји стручна литература нити тело које би утврдило одређене норме. И с треће, не постоји баш никаква жеља и воља код људи да се у области модерних технологија и нових речи држе свог језика.

У нади да ће се то некад променити, овде је списак неколико често коришћених речи у области рачунарства, и њихових могућих превода. Без икакве намере да се то представи као једини, или најбољи превод. Само нешто што би могло бити смислени превод, с обзиром да се аутор активно и професионално бави рачунарством дуго времена.

Овде је становиште да се за поступак превода може вршити овако. Прво за реч наћи њен речнички превод. Па ако он не одговара у потпуности онда применити неки од начина:

  • наћи сличну реч која боље одговара
  • ако је реч превише уобичајена, мало је изменити, да би се разликовала од основног појма који није превод задатог и била јединствена у том контексту
  • по смислу појма наћи реч која може да буде потпуно неповезана с речничким преводом
  • извести комбинацију речи које описују појам која добро звучи и у складу је са језиком, која би била нова реч
  • неке речи су толико утемељене да их можда нема смисла мењати или би то било јако тешко, или би захтевало много других промена

Сваки предлог, савет, побољшан превод и додатак нових речи су добродошли.

Речник

Енглеска реч Српски превод
kompjuter рачунар
kalkulator рачунаљка
aplikacija алатка
kod запис
algoritam поступник, корачник
program извршилац
implementirati спровести
implementacija спровођење
instalirati уградити
instalacija као поступак: уградња. као именица: паковање
edit обрада, уређивање
editovati обрадити, уредити
editor куцаљка
cut измести
copy умножи
paste уметни
kompajler састављач
commit приложити
merge припојити
deploy наместити, разместити
server служитељ
servis услуга
mikroservis услугица

Comments